Làm thế nào để đổi tên tài khoản người bán trên Shopee?

  • Bước 1: Vào mục Tôi > Thiết lập tài khoản
  • Bước 2: Chọn Yêu cầu xóa tài khoản ở dưới cùng.
  • Bước 3: Chọn Đồng ý để xóa tài khoản

  • Người dùng không thể đăng nhập hoặc xem lại các thông báo trong ứng dụng sau khi tài khoản đã bị xóa.
  • Người dùng không thể khôi phục tài khoản bị xóa và Shopee sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong việc Người dùng có được tạo tài khoản mới hay không.
  • Shopee không giải quyết bất kì yêu cầu nào liên quan đến việc mua bán cho tài khoản đã bị xóa. Hãy xóa sản phẩm và hoàn tất việc mua bán trước khi xóa tài khoản.
  • Người dùng phải hoàn thành tất cả đơn hàng trước khi yêu cầu xóa tài khoản.

>