6 Vấn đề thường gặp khi kinh doanh trên shopee

6 Vấn đề thường gặp khi kinh doanh trên shopee

1️⃣ Khách hủy đơn, giao hàng chậm cho khách do “ Không kiểm soát được số sản phẩm thực tế tại kho hàng so với số lượng thực tế trên sàn thương mai điện tử ”.
Từ đó bị khách hàng đánh giá thấp sao và uy tín bị giảm sút, bị sàn đánh giá là seller thiếu chuyên nghiệp dẫn đến bị hạn chế nhiều tính năng, và dẫn đến tình trạng bị khóa tài khoản.
 
2️⃣ Không kiểm soát được các trạng thái đơn hoàn không biết đơn nào đã được hoàn và những đơn nào chưa được hoàn
Dẫn đến tình trạng thất thoát hàng hóa
 
3️⃣ Không biết rõ chính xác những đơn hàng nào đã được thanh toán và chưa được thanh toán. Để rà soát lại file đối soát của sàn thì mất rất nhiều thời gian và đôi khi vẫn bị nhầm lẫn.
4️⃣ Không lưu thông tin khách hàng cũ để tiến hành chăm sóc
Dẫn đến doanh thu luôn dừng lại ở một mức nhất định và không có thể tăng trưởng được
 
5️⃣ Quá tải khi phải lên từng sàn để xử lí đơn hàng trên nhiều sàn
Dẫn đến luôn trong tình trạng thiếu thời gian và làm không hết việc.
6️⃣ Không có báo cáo chi tiết cụ thể tình hình kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm bán chạy, doanh thu theo nguồn đơn hàng( shopee,lazada,…)
Từ đó không có số liệu để đo đếm tình hình kinh doanh và chiến lược để phát triển doanh nghiệp.

>